Terugblikken en op naar 2018!

Samenhuis

In 2017 is het totaal aantal bezoeken toegenomen met 33% en ook mochten we weer nieuwe bezoekers ontvangen. Helaas zijn er in 2017 drie bezoekers overleden.
In de loop van het jaar hebben we afscheid genomen van een paar gastvrouwen, maar we hebben gelukkig ook weer een aantal nieuwe mogen verwelkomen.
We zijn begonnen met 2 nieuwe activiteiten: er is 1 keer per maand een haakmiddag en 1 keer in de maand gaat een groepje bezoekers een wandeling maken.
De kinderinloop is van start gegaan: elke tweede woensdagmiddag staat het SamenhuiS open voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
In april van dit jaar is de SamenhuiS-dag in Avifauna gehouden en daarbij waren 54 bezoekers en vrijwilligers aanwezig.
Er zijn 2 themabijeenkomsten georganiseerd: de eerste met als onderwerp ontboezeming, de tweede ging over prostaatkanker.
We zijn alle organisaties dankbaar voor de donaties die we dit jaar mochten ontvangen. Zonder deze bijdragen hadden wij niet kunnen doen wat we in 2017 hebben gedaan! Wij gaan met veel enthousiasme door in 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *