Inloop voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Kom je ook?

Ken je dat? Iemand uit jouw familie krijgt kanker. Wat gebeurt er dan met jou? Je wordt verdrietig, boos of eigenlijk weet je niet zo goed hoe je je voelt. Je hebt sowieso geen zin meer om leuke dingen te doen.

Ken je het SamenhuiS? Het is een plek voor kinderen en volwassenen die net als jij, iemand kennen die kanker heeft (gehad), en die daarover willen praten. Ook als je zelf kanker hebt, mag je komen natuurlijk. Om je verhaal te vertellen, als je dat wilt, of om te luisteren naar wat anderen meemaken. Terwijl je met elkaar praat, samen knutselt, puzzelt, tekent of spelletjes doet, ontdek je dat het niet alleen jou overkomt. Zo word je in het SamenhuiS geholpen om met kanker in je leven om te gaan.

In het SamenhuiS ben je altijd welkom. Speciaal voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er kinderinloop. Zien we je daar?

Zonder financiële hulp lukt het
niet SamenhuiS
draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt
en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS
Alphen aan den Rijn

Ben je een ouder?

Als iemand de diagnose kanker krijgt, heeft dat grote gevolgen voor de patiënt zelf en voor iedereen in de directe omgeving van de patiënt. Voor volwassenen is het al niet makkelijk om hiermee om te gaan, laat staan voor jonge kinderen. Hun zorgeloze leventje verandert in éen klap in een bestaan vol onzekerheid, spanning en angst. In het SamenhuiS wordt je kind verwelkomd door vrijwilligers die weten wat het betekent om geconfronteerd te worden met de ziekte kanker en de gevolgen daarvan.

Je kind krijgt er alle ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen, om stoom af te blazen en om samen met andere kinderen ervaringen te delen. Je kind kan ook naar het SamenhuiS komen om juist niet met de ziekte bezig te zijn, maar gewoon om even te ontspannen.


Ben je docent?

Als een leerling kanker krijgt of als er bij de leerling thuis iemand ernstig ziek is, dan staat de wereld van een kind op z’n kop. De leerling kan ineens heel anders reageren dan je van hem of haar gewend bent. Herken je dit? Je kunt het kind dan informatie over het SamenhuiS geven. Daar zijn mensen die bekend zijn met deze situatie en bereid zijn om kinderen te ondersteunen.

Voor jongeren van 12 – 18 jaar

Elke eerste woensdag van de maand is er van 19.00 – 20.30 uur een avond voor jongeren die (in)direct met kanker te maken hebben (gehad). Je kan knutselen, spelletje doen, muziek luisteren of gewoon chillen met elkaar. Het is vooral een gezellige avond en wanneer iemand zijn verhaal wil vertellen, kan dat gewoon. De invulling van deze avond staat niet vast, want er moet niets en veel is mogelijk. De jongere wil niet anders zijn of zielig gevonden worden, maar door wat ze meegemaakt hebben, staan ze wel anders in het leven. Jongeren herkennen dit van elkaar en dat maakt het makkelijker om ervaringen te delen. Als je het prettiger vindt om samen met iemand te komen, is dat prima!

Wil je de avond bezoeken?

Laat het ons even weten. Dan zorgen wij voor voldoende begeleiding en materialen.
Aanmelden kan via info@samenhuis.org