De medewerkers van de Jongerenlounge

Jannetta

Willemien

Caroline

Zonder financiële hulp lukt het
niet SamenhuiS
draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt
en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS
Alphen aan den Rijn