Stichting SamenhuiS RSIN/fiscaal nummer SamenhuiS: 
856598537
Iban: 
NL 14 RABO 0311 7602 28 
 t.n.v. SamenhuiS, 
Alphen aan den Rijn

Het SamenhuiS opgericht in 2016  beschikt vanaf dat jaar ook over de ANBI status. Dit houdt in dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.  

Giften aan het SamenhuiS – periodieke donaties of schenkingen – vallen dan ook onder de fiscaal aantrekkelijke ANBI-regeling. Zie voor meer donatie of schenk mogelijkheden onder “Steun ons”