Grebbeberg 68
2402 ZE Alphen aan den Rijn
Tel. 06-19 956 927
e-mail: info@samenhuis.org
Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn