Steun ons

Bestuurders van Stichting SamenhuiS:

Jaap Eysink Smeets, voorzitter 
Marion van Dijk-Overmars, secretaris
Paul Boersma, ​penningmeester

Beloningsbeleid:

Stichting SamenhuiS is een Vrijwilligersorganisatie. Geen van de bestuurders en vrijwilligers ontvangt enige vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.

Financiële hulp:

Zonder financiële hulp lukt het niet SamenhuiS draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr. NL14 RABO 0311 7602 28 t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn.

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. Het centrum valt onder de door de belastingdienst ingestelde ANBI regeling. Donaties en sponsorgelden zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Sponsoren en donateurs worden vermeld op de website en op de sponsorwand in het SamenhuiS.

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn


SamenhuiS is een vrijwilligersorganisatie en heeft een ideële doelstelling. Het centrum is financieel afhankelijk van particulieren, bedrijven en instellingen. Om alle activiteiten die in het centrum worden aangeboden te kunnen realiseren, is geld nodig. Dit geld moet bij elkaar gebracht worden door giften, donaties, gelden uit sponsor- en fondsenwervings-activiteiten en andere initiatieven. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van financiële ondersteuning.
Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. Het centrum valt onder de door de belastingdienst ingestelde ANBI regeling. Donaties en sponsorgelden zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Sponsoren en donateurs worden vermeld op de website en op de sponsorwand in het SamenhuiS.  

Wilt u ons SamenhuiS ook ondersteunen? 
Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

• Eenmalige schenking
• Periodieke schenking
• Erfstelling Legaat
• Eigen fondsenwervingsactie
• Goederen of diensten in natura

Stichting SamenhuiS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
(RSIN-nummer 8565.98.537)

Missie:
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden
contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor ondersteuning.
SamenhuiS
Grebbeberg 68
2402 ZE Alphen aan den Rijn
06 19 956 927 of  06 58 938 292
info@samenhuis.org