Voor Professionals

Over Samenhuis "Centrum voor leven met en na kanker" te Alphen aan den Rijn

Wil je cliënten in jouw werk attenderen op SamenhuiS? Dit kan SamenhuiS voor hen  betekenen!

In jullie werk in de 1e en 2e lijn word je vaak geconfronteerd met mensen die zelf kanker doormaken of hun naasten die met kanker te dealen hebben in de thuissituatie of familie. Graag zien we dat door alle professionals potentiële cliënten/gasten voor het SamenhuiS op het bestaan van ons Centrum gewezen worden. Waarom is SamenhuiS een geschikte plek voor deze patiënten/naasten? Het is de plek om buiten het medisch traject juist: 

• Jezelf te informeren 
•  Ontmoetingen met lotgenoten te hebben 
• Kracht(en) op te doen 
• Balans te (her)vinden 


Op alle onderdelen van het leven worden gasten die met kanker te maken krijgen geconfronteerd met vragen, onzekerheid, gemis aan nazorg en gemis aan lotgenoten contact. Ook in vitaliteit maken zij een duikeling door waar ze met veel pijn en moeite uit kunnen komen. Dit lukt vaak beter met enige hulp. Daar is nu SamenhuiS voor bedoeld. 

SamenhuiS kan nazorg en contact bieden in persoonlijke of gezamenlijke gesprekken. Bijv. ontmoetingen met lotgenoten. Maar ook ontspanning (yoga, wandelen etc.) of creatieve bijeenkomsten (schilderen, Heart Pillows maken etc).

Onze vrijwilligers ondersteunen de gasten in het gesprek met “Positieve Gezondheid”.  Door het voeren van gesprekken op basis van de “Positieve Gezondheid” aanpak helpen we onze gasten actief te zoeken op welk gebied hulp en verbetering gewenst en mogelijk is.

Mede door het sociale netwerk in onze gemeente helpen we mensen verder weer in hun kracht te komen. Bijv. met Alphen Vitaal of met de wijkteams.

Dus ben jij huisarts, specialist, oncologie verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, praktijk ondersteuner Somatiek / GGZ of heb je anderszins te maken met patiënten die kanker ervaren: “Wijs de cliënten/patiënten op de mogelijkheden van SamenhuiS. De drempel kan mogelijk hoog liggen, maar de warmte is binnen in het huis voelbaar door aandacht en respect voor onze gasten. 

We helpen je met ontzorgen door een gedeelte van de psychosociale zorg over te nemen voor deze cliënten en voor een periode zolang als nodig om weer in hun eigen kracht te komen staan. 
                                           

"Dus attendeer deze cliënten/gasten op het bestaa​n van SamenhuiS" 

Financiële hulp: 
Zonder financiële hulp lukt het niet SamenhuiS draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr. ​NL14 RABO 0311 7602 28  t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn.

QRcode voor 
betaalverzoek 
donatie