Periodieke schenking

Leggen donateurs hun gift vast voor minimaal 5 jaar door middel van een schenkingsakte? Dan krijgt men tot 43% van de schenking
terug van de Belastingdienst.     

Periodieke schenking particulieren:                                  
Een periodieke schenking aan het SamenhuiS is volledig aftrekbaar, zonder drempel of plafond, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet: 
●        je maakt dit bedrag minimaal vijf jaar achtereen over 
●        de gift is schriftelijk vastgelegd (zie hiernaast) 
●        Je maakt regelmatig (minstens een maal per jaar)het
          bedrag over 
●        deze bedragen zijn (ongeveer) even hoog  
●        SamenhuiS levert geen tegenprestatie

Hoe werkt het?
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan is je schenking volledig aftrekbaar. Het fiscale voordeel kan oplopen tot 52%. Met je schenking help je de financiële continuïteit van het SamenhuiS te borgen, zodat wij ook in de toekomst mensen met kanker en hun naasten kunnen blijven ondersteunen.  

Een rekenvoorbeeld
Je betaalt 42% belasting en wilt graag jaarlijks een bedrag van € 100 schenken. Met een periodieke schenking kun je dit bedrag verhogen tot € 173,- en krijg je € 73,- van de Belastingdienst terug (42% van
€ 173,-). Daarmee geef je netto nog steeds € 100,- uit, maar ontvangt het Samenhuis € 73,- extra.