Hoofdlijnen beleidsplan:

Beleidsplan 2024 – 2026 van Stichting SamenhuiS  

Inleiding  
De Stichting SamenhuiS is op 20 juli 2016 opgericht en het SamenhuiS is gevestigd in de Grebbeberg 68, 2402 ZE Alphen aan den Rijn.   

In dit beleidsplan van Stichting SamenhuiS wordt de richting en het beleid van de Stichting SamenhuiS voor de komende jaren geschetst. Dit plan geeft aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden om te verwezenlijken en waar de nadruk van ons beleid ligt in de komende drie jaren. Dit plan sluit aan op de ambities die door onze koepelorganisatie IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie) zijn neergelegd in ´Visie 2030´.   

Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen we in het SamenhuiS een plek aanbieden waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd.De gastvrouwen en gastheren van het SamenhuiS hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor rust, aandacht en ondersteuning.     

SamenhuiS Missie:  
Het SamenhuiS zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor volwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en ook nabestaanden. We bieden een plek waar ze zo lang als nodig en zo kort als mogelijk in een veilige omgeving kunnen praten met lotgenoten, aandacht krijgen van  onze gastvrouwen en –heren en waar ze kunnen aanhaken bij verwerkende, ondersteunende, ontspannende, verdiepende en informerende activiteiten. 

SamenhuiS Visie:           
Het SamenhuiS biedt psychosociale ondersteuning en een veilige plek waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen, waar gelachen en gehuild wordt, waar mensen zich kunnen ontspannen, actief en creatief bezig kunnen zijn, waar ze geïnformeerd worden en zich welkom voelen.          

We zijn een belangrijke partner in de zorgketen. Als partner op de  zorgkaart kunnen we gevonden worden en we weten ook naar welke andere partner wij onze gasten kunnen doorverwijzen.  

Onze ambities   
Wij hebben een zevental ambities gedefinieerd waarop wij ons toe willen leggen:   
1)      Ons aanbod - Wij bieden kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg voor iedereen die is geraakt door kanker, door middel van een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Dat doen wij door een-op-een gesprekken, door het faciliteren van lotgenotencontact, door verwerkende, ondersteunende, ontspannende, verdiepende en informerende activiteiten. Met dit aanbod willen wij een grote en diverse groep gasten gedurende de gehele ´patiënt journey´ bereiken. 
2)      Onze mensen - Wij zijn een professionele organisatie met geschoolde en betrokken vrijwilligers welke in een veilige omgeving worden aangestuurd door deskundige coördinatoren onder verantwoordelijkheid van een betrokken bestuur. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 
3)      Onze plek in de zorgketen - Wij willen door samenwerking een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen zijn en daartoe zoeken wij contact met alle partners om zichtbaar te maken wie we zijn en wat we doen. 
4)      Ons Imago – Wij willen dat iedereen weet wat het SamenhuiS is en wat het voor hem/haar kan betekenen. 
5)      Onze bedrijfsvoering – Wij bieden een veilige omgeving voor gasten en vrijwilligers, we zijn open in onze communicatie en we hebben een cultuur van transparantie en laagdrempeligheid. Hierdoor is een goede bedrijfsvoering gewaarborgd. Wij voldoen aan de IPSO kwaliteitseisen. 
6)      Onze locatie(s) – Wij bieden in ons pand aan de Grebbeberg 68 in Alphen aan den Rijn dan wel op locatie (bv. in het Alrijne ziekenhuis, in de wijk) de  meest passende zorg aan. Laagdrempelig en dichtbij de mensen. 
7)      Onze financiën – Wij streven naar een duurzame financiering van de huisvesting en activiteiten die door het SamenhuiS georganiseerd (gaan) worden. 

Dit plan is door bestuur vastgesteld op 13 december 2023

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn
Missie:
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden
contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor ondersteuning.
SamenhuiS
Grebbeberg 68
2402 ZE Alphen aan den Rijn
06 19 956 927 of  06 58 938 292
info@samenhuis.org