Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het inloophuis in Alphen aan den Rijn is in maart 2014 opgericht en met ingang van juli 2016
opereert zij als zelfstandige stichting onder de naam Stichting SamenhuiS. Sinds 1 september
2016 heeft het SamenhuiS een eigen locatie op Uranusstraat 14 E, 2402 AG Alphen aan den Rijn.

Het beleidsplan bevat de missie van Stichting SamenhuiS.

Missie:

Volwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en ook nabestaanden uit Alphen aan
den Rijn en omstreken komen graag naar het SamenhuiS en krijgen mentale ondersteuning.

Vanuit het missie statement beschrijft het plan ook de visie.

Visie:

 • We willen in Alphen aan den Rijn een bijdrage leveren aan de mentale ondersteuning van mensen
  die te maken hebben met kanker: volwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en
  ook nabestaanden. SamenhuiS creëert daartoe een plek waar mensen zich thuis voelen en energie
  opdoen, waar gelachen en gehuild wordt, waar mensen zich kunnen ontspannen, actief en creatief
  bezig kunnen zijn en zich welkom voelen.
 • We faciliteren actief kennisuitwisseling over begeleiding bij en omgang met kanker. Daartoe
  organiseren wij themabijeenkomsten en nodigen daarvoor professionals uit zoals creatieve
  therapeuten, psychologische therapeuten, fysiotherapeuten, artsen en diëtisten.

Vanuit die missie en visie beschrijft het beleidsplan een vijftal gebieden die belangrijk zijn
om onze ambities en doelstellingen te verwezenlijken.
Dat zijn:

 • Een compleet en divers programma aanbod voor onze bezoekers – wij willen een belangrijke
  bijdrage leveren in mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker en wij
  willen actief kennis uitwisselen over begeleiding bij en omgang met kanker. Hierbij is het
  belangrijk dat wij zowel jongeren als volwassenen weten te ondersteunen.
 • Bekendheid SamenhuiS – mensen in Alphen aan den Rijn en omstreken weten dat als zij te maken
  krijgen met kanker, zelf of in hun omgeving, dat het inloophuis hen graag ontvangt om hen
  mentaal te ondersteunen.
 • Laagdrempelig – (ex-) kankerpatiënten en hun naasten uit Alphen aan de Rijn en omgeving weten
  niet alleen dat er een inloophuis in Alphen aan den Rijn is, maar dat de drempel om naar het
  SamenhuiS te komen zeer laag is. Landelijk weten we dat de drempel om bij een inloophuis binnen
  te lopen nog steeds hoog is en daar zullen we aan moeten werken om die drempel te verlagen.
 • Goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers – omdat de dienstverlening van ons SamenhuiS
  afhankelijk is van de professionaliteit en motivatie van onze vrijwilligers is het belangrijk
  om te investeren in voortdurende opleiding en intervisie. Wij zijn als SamenhuiS aangesloten
  bij IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning) o.a. omdat
  we daardoor gebruik kunnen maken van de opleidingen van IPSO en tevens op IPSO-bijeenkomsten in
  gesprek kunnen komen met en kunnen leren van andere inloophuizen in de regio.
 • Gezonde financiën – wij streven ernaar om een meerjarige dekkende begroting te hebben waarbij
  zo vroeg mogelijk de vaste lasten gedekt worden door meerjarige sponsorcontracten en donaties
  en waarbij we proberen met additionele sponsoring en donaties het programma- aanbod van het
  SamenhuiS te verwezenlijken en verder uit te breiden.

Elk van de vijf gebieden zijn in het beleidsplan verder uitgewerkt met concrete activiteiten en
acties.

Daarnaast beschrijven we in het beleidsplan hoe we de kwaliteitszorg invullen. Kwaliteit van
onze SamenhuiS-dienstverlening gaat over de volgende 5 vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die wetenschap?

We hanteren een cyclische aanpak van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen. Door steeds
aanpassingen te doen op basis van de resultaten komt kwaliteitsverbetering tot stand.

Jaarlijks updaten wij ons beleidsplan op basis van de uitvoering van activiteiten en de
evaluatie van die activiteiten door bezoekers, vrijwilligers en bestuur.


Zonder financiële hulp lukt het niet SamenhuiS draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v.SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn.

Bureau agenda
feb
19
di
14:00 Wandelmiddag * @ Oude stadhuis
Wandelmiddag * @ Oude stadhuis
feb 19 @ 14:00 – 16:00
*Wil je meewandelen,  meld je dan aan via info@samenhuis.org of telefonisch: 06 – 1995 6927. Verzamelen om 14.00 uur bij  het oude stadhuis, Burg. Visserpark.
feb
20
wo
17:00 Inloop met maaltijd * @ SamenhuiS
Inloop met maaltijd * @ SamenhuiS
feb 20 @ 17:00 – 19:00
*Wil je gebruik maken van de maaltijd, meld je dan aan voor 15 februari. Dit in verband met de inkoop. Aanmelden kan via info@samenhuis.org of telefonisch: 06 – 1995 6927
feb
21
do
14:00 Rugmassage * @ SamenhuiS
Rugmassage * @ SamenhuiS
feb 21 @ 14:00 – 16:00
* Aanmelden voor de massage kan via info@samenhuis.org of telefonisch: 06 – 1995 69 27
19:00 Inloopavond en massage * @ SamenhuiS
Inloopavond en massage * @ SamenhuiS
feb 21 @ 19:00 – 21:00
* Aanmelden voor de massage kan via info@samenhuis.org of telefonisch: 06 – 1995 69 27
feb
22
vr
14:00 Inloopmiddag @ SamenhuiS
Inloopmiddag @ SamenhuiS
feb 22 @ 14:00 – 16:00
 
feb
26
di
10:30 Inloopochtend @ SamenhuiS
Inloopochtend @ SamenhuiS
feb 26 @ 10:30 – 12:30
 
14:00 Creamiddag* @ SamenhuiS
Creamiddag* @ SamenhuiS
feb 26 @ 14:00 – 15:30
*Wil je deelnemen aan deze activiteit? Aanmelden kan via info@samenhuis.org of telefonisch: 06 – 1995 6927
feb
27
wo
14:00 Borstkankerinloop @ SamenhuiS
Borstkankerinloop @ SamenhuiS
feb 27 @ 14:00 – 16:00
Deze inloop wordt in samenwerking met de Mammapolikliniek van het Alrijne Ziekenhuis georganiseerd. Er is een verpleegkundige aanwezig.
feb
28
do
19:00 Inloopavond @ SamenhuiS
Inloopavond @ SamenhuiS
feb 28 @ 19:00 – 21:00
 
Aanvraag nieuwsbrief
Naam:
E-mail:*
Type the characters you see here: