Hoofdlijnen beleidsplan:

Beleidsplan 2023 – 2025 van Stichting SamenhuiS  
Inleiding  De Stichting SamenhuiS is op 20 juli 2016 opgericht en het SamenhuiS is gevestigd in de Grebbeberg 68, 2402 ZE Alphen aan den Rijn   

In dit beleidsplan van Stichting SamenhuiS wordt de richting en het beleid van de Stichting SamenhuiS voor de komende jaren geschetst. Dit plan geeft aan wat we gezamenlijk belangrijk vinden om te verwezenlijken en waar de nadruk van ons beleid ligt in de komende drie jaren. Dit plan sluit aan op de ambities die door onze koepelorganisatie IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie) zijn neergelegd in ´Visie 2030´   Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen we in het SamenhuiS een plek aanbieden waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren van het SamenhuiS hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor rust, aandacht en ondersteuning.     

SamenhuiS Missie:  
Het SamenhuiS zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voorvolwassenen en jongeren die leven met kanker, hun naasten en ook nabestaanden door het bieden van een plek waar ze in alle rust een periode kunnen praten met lotgenoten en/of met onze gastvrouwen en –heren en waar ze kunnen aanhaken bij allerlei ontspannende activiteiten.   

SamenhuiS Visie:    

Het SamenhuiS biedt psychosociale ondersteuning en creëert daartoe een plek waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen, waar gelachen en gehuild wordt, waar mensen zich kunnen ontspannen, actief en creatief bezig kunnen zijn en zich welkom voelen. · We faciliteren actief kennisuitwisseling over begeleiding bij en omgang met kanker.   

Onze ambities   
Wij hebben een zevental ambities gedefinieerd waarop wij ons toe willen leggen:   
1)      Onze plek in de zorgketen - Wij willen door samenwerking een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen zijn en daartoe gaan wij ons imago verbeteren. 

2)      Ons aanbod 
Wij bieden kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg voor iedereen die is geraakt door kanker, door middel van een zo gevarieerd mogelijk aanbod. Dat doen wij door een-op-een gesprekken, door het faciliteren van lotgenotencontact, door activiteiten gericht op vitaliteit en door het aanreiken van informatie. Met dit aanbod willen wij een grote en diverse groep gasten gedurende de gehele ´patiënt journey´ bereiken. 

3)      Onze mensen
Wij bieden een professionele vrijwilligersorganisatie die wordt aangestuurd door betaalde coördinatoren onder verantwoordelijkheid van een goed bestuur.

4)      Onze bedrijfsvoering 
Wij voldoen aan alle IPSO kwaliteitseisen zodat gasten in het volste vertrouwen naar ons centrum kunnen komen en wij met vertrouwen naar buiten kunnen treden naar onze partners. 

5)      Onze locatie(s)
Wij bieden in Alphen dan wel in het regio ziekenhuis de meest passende zorg aan. Laag drempeligen dichtbij de mensen.
 
6)     Ons Imago 
We streven naar grotere en inhoudelijke bekendheid met wat het SamenhuiS doet en aanbied. Iedereen zou onze toegevoegde waarde moeten leren kennen en daarmee de weg naar het SamenhuiS. 

7)     Onze financiën 
Wij streven naar een duurzame financiering van de huisvesting en activiteiten die door het SamenhuiS georganiseerd (gaan) worden. 

Dit plan is door bestuur vastgesteld op 12-4-2023     

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn
Missie:
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden
contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor ondersteuning.
SamenhuiS
Grebbeberg 68
2402 ZE Alphen aan den Rijn
06 19 956 927 of  06 58 938 292
info@samenhuis.org