Jaarverslag SamenhuiS  2021

Het afgelopen jaar 2021 was voor SamenhuiS weer een lastig jaar want een groot deel van het jaar was het SamenhuiS gesloten of slechts beperkt open vanwege de coronarisico’s en coronamaatregelen. Dit betekent dat wij aan onze gasten die te maken hebben met kanker in hun leven  niet altijd de activiteiten konden bieden die wij wilden bieden. Dit terwijl we weten hoe belangrijk SamenhuiS kan zijn voor de mentale ondersteuning van onze gasten en omdat we weten dat SamenhuiS onze gasten  een plek kan bieden om nieuwe energie op te doen. Voor onze coördinatoren en gastvrouwen/-heren was het ook zwaar want zij willen o zo graag die ondersteuning bieden. Hopelijk biedt 2022 ons de mogelijkheid om onze activiteiten weer op te starten. 

Wij hebben 2021 slechts met een klein negatief resultaat afgesloten, dankzij de donaties en giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Juist in een jaar waarin het niet alleen moeilijk is voor SamenhuiS maar ook voor veel bedrijven, is het hartverwarmend om toch financiële steun te  ontvangen. Wij zijn hier reuze blij mee. Dank hiervoor! 

We staan voor 2022 in de startblokken om, zodra dit vanwege corona weer mogelijk is, onze activiteiten weer op te starten en verder uit te breiden. Zo zullen we extra activiteiten opstarten voor de kinderen en jeugd in samenwerking met Stichting Lichtjes in het Donker en de Bende (Nieuwveen). Ook zullen we als ´centrum voor leven met en na kanker´ in 2022, in samenwerking met de koepelorganisatie IPSO, verder werken aan een verdere professionalisering van ons SamenhuiS. Hierbij blijven we ook actief op zoek naar nieuwe coördinatoren en gastvrouwen/-heren. 

Het bestuur wil iedereen bedanken die ons ondersteunt in deze moeilijke tijden en een bijdrage blijft leveren om onze gasten te kunnen ontvangen als coronamaatregelen dat mogelijk maken. We kijken uit naar een 2022 met veel activiteiten en veel gasten. 

Namens het bestuur, 
Rudi Overmars  

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn