Financiën

Openbare financiële begroting van het SamenhuiS:

Jaarrekening SamenhuiS 2016

Het SamenhuiS heeft het eerste boekjaar (over de periode 20 juli t/m 31 december 2016) met een positief resultaat afgesloten. Dit was mogelijk dankzij een startbijdrage van € 17.290 en de donaties en giften van particulieren en bedrijven (€ 13.200, waarvan van particulieren € 3.500 en bedrijven € 9.700 en waarvan € 550 bestemd is voor huur in 2017).

Het SamenhuiS is opgericht op 20 juli 2016 en de activiteiten zijn gestart op 1 september in de locatie Uranusstraat 14 E, Alphen aan den Rijn. De kosten van de (mooie) inrichting konden grotendeels worden gedekt uit de bijdrage van het VSB-fonds. De huurkosten zijn gedekt uit bijdragen van een van onze bezoekers en van een sponsor.
Naast deze bijdragen werden bijdragen ontvangen voor de aankoop van een kunstwerk, poloshirts voor gezamenlijke activiteiten, een BHV-cursus voor de vrijwilligers, een advertentie en een bijdrage in de kosten voor de kerstlunch.

Door deze financiële ondersteuning en de inzet van onze vrijwilligers, gastvrouwen en – heren was het mogelijk om een veelbelovende start te maken met ons SamenhuiS.
Het bestuur wil daarvoor hartelijke dank zeggen aan allen die bijgedragen hebben aan dit resultaat.

Ook voor het nieuwe boekjaar zijn wij afhankelijk van en actief op zoek naar nieuwe sponsoren om onze exploitatiekosten en kosten t.b.v. activiteiten voor onze gasten te kunnen dekken.
Namens het bestuur,
Rudi Overmars
Voorzitter bestuur SamenhuiS


Zonder financiële hulp lukt het niet SamenhuiS draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v.SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn.

Bureau agenda
Aanvraag nieuwsbrief
Naam:
E-mail:*
Type the characters you see here: