Jaarverslag SamenhuiS  2022

Na twee jaren met coronamaatregelen konden we in het voorjaar van 2022 het SamenhuiS weer volledig openen voor onze gasten. Dit was een grote opluchting voor al onze vrijwilligers, zodat we aan onze gasten die te maken hebben met kanker in hun leven weer een luisterend oor en activiteiten konden aanbieden. Want we weten hoe belangrijk het SamenhuiS kan zijn voor de mentale ondersteuning van onze gasten en dat het SamenhuiS onze gasten een plek kan bieden om nieuwe energie op te doen. In het voorjaar hebben we ook een bijeenkomst met al onze vrijwilligers gehouden om er voor te zorgen dat er na de moeilijke coronajaren weer een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers voor onze gasten klaar staat. We zijn dan ook heel blij dat onze gasten in 2022 de weg naar het SamenhuiS weer wisten te vinden en hebben deelgenomen aan de activiteiten en ook aanwezig zijn geweest op onze jaarlijkse gasten-verwendag. Voor 2023 verwachten we dan ook weer een verdere groei in het aantal bezoekers en in onze activiteiten. 

Om te zorgen dat wij als organisatie grotere bekendheid krijgen in de zorgketen en bij onze bezoekers hebben wij op verzoek van de IPSO koepelorganisatie in 2022 afscheid genomen van het woord ´inloophuis´ en het SamenhuiS is nu een ´centrum voor leven met en na 
kanker´. 

Wij hebben 2022 slechts met een klein negatief resultaat afgesloten, dankzij de donaties en giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Deze financiële steun is belangrijk voor het SamenhuiS want wij zijn met onze activiteiten geheel afhankelijk van deze steun. Wij willen dan ook iedereen reuze bedanken voor de steun in 2022! 

In 2022 hebben een aantal van onze vrijwilligers ook een bijdrage geleverd aan het opstellen van een nieuwe lange termijn strategie ´Visie 2030´ van de IPSO koepelorganisatie. Dit is een ambitieus plan om de centra verder te professionaliseren en een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen te laten zijn. Met een professionele vrijwilligersorganisatie die kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg biedt voor iedereen die is geraakt door kanker. Het SamenhuiS gaat haar Beleidsplan 2023-2025 afstemmen op deze Visie 2030 om ook zelf deze doelen te kunnen halen. 

Een van de zaken, die voortkomt uit de Visie 2030, die wij in het SamenhuiS in 2023 in onze benadering van gasten zullen gaan aanbieden is ´Positieve gezondheid´. Positieve gezondheid is een nieuw concept van het begrip gezondheid. Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, met daarbij de gedachte dat de patiënt of cliënt zoveel mogelijk eigen regie kan voeren in zijn of haar leven. 

Om onze ambities in 2023 waar te maken blijven we voortdurend op zoek  naar nieuwe gastheren en gastvrouwen en vrijwilligers voor onze activiteiten. Al onze vrijwilligers krijgen een trainingsprogramma aangeboden vanuit IPSO. 

Het bestuur wil iedereen bedanken die ons ondersteunt. We kijken uit naar een 2023 met veel activiteiten en veel (nieuwe) gasten. Wilt u ons ook ondersteunen in 2023? Alvast dank!

Namens het bestuur, 
Rudi Overmars  

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn

STICHTING SAMENHUIS 
ANBI status per 20-07-2016
RSIN: 856598537

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.

NL14 RABO 0311 7602 28

t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn

STICHTING SAMENHUIS 
ANBI status per 20-07-2016
RSIN: 856598537

Missie:
Mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden
contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten. Een plek voor ondersteuning.
SamenhuiS
Grebbeberg 68
2402 ZE Alphen aan den Rijn
06 19 956 927 of  06 58 938 292
info@samenhuis.org