Het team van het SamenhuiS

Coördinator en

Evert Franse

Immy Franse

Ritha Bakker

Vrijwilligers

Ria

Pien

Anjo

José

Marja

Hélène

Willemien

Caroline

Girke

Irene

Atie

Jenny

Ineke

Aty

Bestuur

Rudi Overmars

voorzitter

Gerard Simmerman

penningmeester

Yvonne Motta-Scheerder

secretaris

Jaap Eysink Smeets

bestuurslid

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.

Laat zien dat u ons steunt en 
doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS 
Alphen aan den Rijn