Jaarrekening SamenhuiS 2018

We hebben als SamenhuiS het boekjaar 2018 met een positief financieel resultaat kunnen afsluiten dankzij de donaties en giften van particulieren en bedrijven. Daar zijn we heel blij mee. Daarnaast zijn we ook blij met de waardevolle dienstverlening van onze sponsoren naar onze bezoekers en ter ondersteuning van onze organisatie.

We hebben ook in 2018 weer een mooie groei doorgemaakt. Het aantal gecertificeerde gastvrouwen en gastheren is weer gestegen, waardoor we meer activiteiten hebben kunnen organiseren. Het aantal bezoeken van onze bestaande bezoekers stijgt nog steeds (+9% ten opzichte van 2017), wat betekent dat onze activiteiten worden gewaardeerd. Daarnaast zien we ook dat steeds nieuwe bezoekers de weg naar ons SamenhuiS weten te vinden en daarna ons blijven bezoeken.

Ook in 2018 hebben we weer een scala aan activiteiten aan onze bezoekers aangeboden, zoals de reguliere inloopmomenten (nog steeds een hele belangrijke laagdrempelige activiteit) maar daarnaast ook activiteiten als yoga, haken, crea, massage, wandelen, de kindergroep en natuurlijk de jaarlijkse SamenhuiS-dag waarbij dit jaar leuke activiteiten mogelijk waren als bonbons maken, panelen schilderen en een workshop volgen over ‘welke kleur past bij jou’. Al deze activiteiten zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker en een plek te bieden waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen.

In 2019 willen we onze activiteiten weer verder uitbouwen en met hulp van onze nieuwe publiciteitscoördinator willen we verder werken aan onze bekendheid in de regio om nog meer mensen die met kanker te maken hebben naar ons SamenhuiS te trekken.

Het bestuur wil iedereen bedanken die ons ondersteunt en een bijdrage heeft geleverd aan het prachtige resultaat over 2018. Wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en bereiden ons ook voor op nieuwe fasen in de groei van het SamenhuiS.

Namens het bestuur,

Rudi Overmars

Voorzitter Stichting SamenhuiS

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn