Jaarrekening SamenhuiS 2019

We hebben als SamenhuiS het boekjaar 2019 met een positief financieel resultaat afgesloten dankzij de donaties en giften van particulieren, bedrijven en fondsen. Dit is een bijzondere prestatie want wij zijn in 2019 verhuisd naar een niewe locatie, omdat we met de sterke groei in aantallen bezoekers en activiteiten uit ons jasje groeiden. Het geschikt maken van de nieuwe locatie en de nieuwe inrichting hebben tot extra kosten geleid. Die hebben we echter geheel kunnen dekken met extra donaties van bedrijven en fondsen en omdat een aantal activiteiten door enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd konden worden. Hier zijn we heel dankbaar voor.

De verhuizing naar onze nieuwe locatie is een mooie mijlpaal en toont aan dat we nog steeds mogen groeien in aantal bezoeken (+21% ten opzichte van 2018). Het toont ook aan dat we ruimte nodig hebben om extra activiteiten aan onze bezoekers te kunnen bieden. Denk b.v. aan onze nieuwe crearuimte waar onze gasten o.a. de Heart Pillows maken, maar denk ook aan een eigen keuken waar we nu voor en met onze gasten kunnen koken om hen een ontspannen maaltijd aan te bieden. We hebben nu meerdere ruimtes zodat we bij onze laagdrempelige inloopmomenten ook even met een of meerdere gasten apart kunnen gaan zitten als daar behoefte aan is.

Kortom we zijn er klaar voor om meer gasten te ontvangen en de activiteiten verder uit te breiden, ook naar kinderen en jongeren. Wel zijn we op zoek naar extra gastheren, gastvrouwen en coördinatoren om die groei mogelijk te maken. We zullen in 2020 weer een tevredenheidsonderzoek houden onder onze gasten en vrijwilligers om te kijken hoe we het doen en waar we onze activiteiten nog kunnen verbeteren of uitbreiden. Ook gaan we op bezoek bij andere inloophuizen om te leren van anderen. Daarnaast gaan we in 2020 met bestuur en alle vrijwilligers gezamenlijk nadenken hoe we onze diensten aan onze bezoekers nog verder kunnen verbeteren. Want al onze activiteiten zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de mentale ondersteuning van mensen die te maken hebben met kanker en een plek te bieden waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen.

Het bestuur wil iedereen bedanken die ons ondersteunt en een bijdrage heeft geleverd aan het prachtige resultaat over 2019. Wij zijn heel trots op onze vrijwilligers, maar zijn ook heel blij dat mensen die te maken hebben met kanker de weg naar het SamenhuiS weten te vinden en zich daar thuis voelen.

Namens het bestuur,

Rudi Overmars

Voorzitter Stichting SamenhuiS

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn
2019 Admin. & bank SamenhuiS v.2.xlsx