Jaarrekening SamenhuiS 2020

Het afgelopen jaar 2020 was voor SamenhuiS een jaar om eigenlijk snel te vergeten. De coronacrisis en de coronamaatregelen hadden grote invloed op het SamenhuiS en met name op onze gasten. Een groot aantal maanden hebben we in het SamenhuiS slechts een beperkt aantal activiteiten kunnen doen voor een beperkt aantal gasten of hebben we het SamenhuiS geheel moeten sluiten vanwege de besmettingsrisico’s. Voor onze coördinatoren en gastvrouwen/-heren was dit zwaar, want zij weten als geen ander wat het belang is van onze activiteiten voor onze gasten die te maken hebben met kanker in hun leven: mentale ondersteuning en een plek te bieden waar mensen zich thuis voelen en energie opdoen. Hopelijk biedt 2021 ons de mogelijkheid om onze activiteiten weer op te starten.

Gelukkig hebben we als SamenhuiS het boekjaar 2020 met een positief financieel resultaat afgesloten. Ook al zijn we een deel van het jaar gesloten geweest, een deel van onze kosten blijft gewoon doorlopen. Daarom zijn we zo blij met de donaties en giften van particulieren, bedrijven en fondsen, want zij begrepen dat juist in dit moeilijke jaar 2020 het SamenhuiS ondersteuning nodig heeft. Hierdoor zijn we in staat om heel snel onze activiteiten in 2021 weer op te schalen zodra de corona situatie dat toelaat.

We zijn blij dat we toch ook in 2020 weer extra gastvrouwen hebben kunnen werven, zodat we straks de verwachte verdere groei in aantal bezoekers kunnen opvangen, want dat was de reden om in 2019 naar onze nieuwe locatie te verhuizen.

Het bestuur wil iedereen bedanken die ons ondersteunt in deze moeilijke tijden  en een bijdrage heeft geleverd aan het prachtige resultaat over 2020. We kijken er erg naar uit dat we onze gasten weer kunnen ontvangen en activiteiten voor en met hen kunnen organiseren.

Namens het bestuur,

Rudi Overmars

Zonder financiële hulp lukt het niet
SamenhuiS draaiende te houden.
Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr.
NL14 RABO 0311 7602 28
t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn
2020 Admin. & bank SamenhuiS v.2.xlsx